Stretnutie na Sninských rybníkoch 4. 7. 2015

07.07.2015 05:39

Výbor Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe zorganizoval 4. 7. 2015 stretnutie svojích členov a ich rodinných príslušníkov v peknom prostredí rekreačneho strediska Vihorlat na Sninských rybníkoch v Snine.  Zraz účastníkov bol o 08.30 hod kde po príchode a vzájomnom vrelom zvítaní  boli podané raňajky a káva. Na túto akciu medzi nás zavítali aj štyria hostia z Poľska zastupujúci družobnú organizáciu zo Sanoku. Všetkých prítomných privítal a oznamil program činnosti celého dňa prezident klubu Jozef Fedorko.  Potom sa väčšina prítomných presunula autobusom na exkúrziu na VN Starina, kde si mali možnosť prezrieť priestory priehrady a zistiť informácie o zdroji pitnej vody zasobujúcej veľkú časť východného Slovenska. Po návrate z priehrady už rozvoniaval guľaš, ktorý pripravili členovia klubu Tibor Tatič a Rudolf Porubský. Pomáhali im naše manželky Iveta Tatičová, Viera Fedorková, Eva Petríková, členovia Dušan  Antolík a Ján Harvaník. Prezident klubu Jozef Fedorko potom privítal vzácneho hosťa JUDr. Hrista Gluškova, viceprezidenta Asociácie policajtov vo výslužbe Bratislava, združujúcej skoro 6.000 členov - výsluhových policajtov z rôznych časti Slovenska. Následne sa podával chutný guľáš a začal sa 3. ročník súťaže v streľbe z krátkej vzduchovej zbrane " O presnú mušku" Do súťaže sa prihlasilo 13 strelcov, členov klubu. Prvé miesto obsadil Tibor Tatič, druhé Pavel Jancura a tretie Jozef Fedorko. Na štvrtom sa umiestnil Jozef Petrík. Súťaž sa konala pod prísnym dozorom rozhodcov Pavla Jancuru, Františka Petriča a Jozefa Petríka. Víťazi dostali vecné ceny a čestné diplomy. Ceny daroval primátor mesta SninaˇIng Štefan Miľovčík, ktorý medzi nas aj na chvíľu zavítal a najme naš člen klubu Dušan Antolík, ktorý daroval vlastnoručne  vyrezavané krásne výrobky z dreva. Vzhľadom na veľmi pekné slnečené počasia viaceri účastníci využili možnosť vykúpať sa vo vonkajšom  bazéne priamo v stredisku Vihorlat a tiež na blízkych kúpaliskach Sninské rybníky. Pri dobrej nálade, ktorú umocnil aj harmonikár, člen klubu Michal Šurkala zo Svidníka sa do šíreho okolia ozývala vrava, smiech a spev. Prítomní si pri opekaní klobásky v predvečer nevedeli vynáchvaliť takéto akcie, vďaka ktorým sa stretavajú a niektorí navzájom spoznavajú. Vytvárajú sa nové priateľstva, kontakty, vymieňajú informácie. Tieto stretnutia iste majú zmysel a veríme že sa budú konať aj v ďalšom období. 

Na stretnutí bolo celkom 61 účastníkov. Financie na akciu z veľkej časti pokryl poplatok od účastníkov stretnutia, zvyšok z finančnej hotovosti klubu. Toto sa uskutočnilo hlavne zásluhou obetavých ľudí z klubu, pod vedením prezidenta klubu Jozefa Fedorka, z ktorých treba vyzdvihúť hlavne Tibora Tatiča s manželkou Ivetou, Rudolfa Porubského, Jána Harvaníka, Dušana Antolíka, Pavla Jancuru, Pavla Megisa a ďalších. Poďakovať treba tiež sponzorom akcie Tiborovi Tatičovu za dodanie tovaru do guľašu, Dušanovi Antolíkovi za dary na ceny a ocenenia, Jaroslavovi Zarembovi za poskytnutý autobus, Štefanovi Miľovčíkovi za dar na cenu do súťaže. Poďakovanie patrí tiež majiteľovi streduiska Vihorlat  Ladislavovi Jurpakovi za poskytnutia priestorov na stretnutie. 

Jozef Fedorko     

—————

Späť