Oslavy 10. výročia vzniku Klubu v Sanoku

28.01.2018 15:44

        Pri príležitosti 10. výročia založenia Klubu policajných emeritov v Sanoku, s ktorými m naša organizácia zmluvu o spolupráci, boli na ich slavnostnú schôdzu pozvaní členovia nášho klubu. Za zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov medzi našimi organizáciami  boli Poliakmi pozvaní,  prezident klubu p. Jozef Fedorko, členovia výboru p. Ján Harvaník, Jozef Goc, Rudolf Porubský a člen klubu, aktivista pre spolprácu s Poliakmi p. Vasiľ Goc. Keďže emereiti zo Sanoku sú úzko previazaní s organizáciou IPA, pozvali aj štyroch kolegov z tejto organizácie, z úradovne Snina. Po uvítacej časti a stručnej správe o činnosti kružku emeritov Sanok a ich spolupráci s kolegami zo Slovenska, v ktorej ocenili význam a činnosť nášho Klubu policajtov v Snine následovalo odovzdanie medaili za zásluhy. Všetci pozvaní členovia nášho klubu obdržali z rúk generala vo výslužbe medaily. Na oslavách sa zúčastnil aj Okresný riaditeľ polície v Sanoku p. Insp. Andrzej Stepieň,  za Krajskú organizáciu emeritow polície wojwodstwa Rzeszow zastupkyňa prezidenta združenia pani Irena Kozak a za Organizáciu vojakov vo výslužbe gen. Brig. Boleslaw Wolanin.  Členovia našej  organizácie  Poliakom odovzdali vecné dary, ako aj ďakovný list pre prezidenta kružku Sanok p. Mieczyslawa Sabata. Po oficiálnej časti nasledovala večera a občerstvenie. Znovu sa vzťahy medzi našimi organizáciami o čosi prehlbili.

Prezident klubu : Jozef Fedorko   

—————

Späť