Stretnutie na Sninských rybníkoch 2015

08.07.2015 10:13

Dňa 4. 7. 2015 zorganizovali členovia Klubu príslušníkov policajného zboru  vo výslužbe Snina stretnutie svojich členov aj s blízkymi rodinnými príslušníkmi. Akcia sa uskutočnila v stredisku Vihorlat v rekreačnej oblasti Sninské rybníky. Za pekného slnečného počasia sa ráno zišlo bezmala 60 účastníkov, medzi ktorými boli aj vzácni hostia z družobnej organizácie Sanok v Poľsku. Účastníci sa navzájom zvítali a týchto ako aj  hosti z Poľska oficiálne privítal a oboznamil s programom dňa prezident klubu Jozef Fedorko. Po raňajkách a káve sa  väčšina zúčastnených  presunula objednaným autobusom na prehliadku VN Starina. Na mieste okrem iných zostali členovia klubu Tibor Tatič  a Rudolf Porubský, ktorí varili kotlíkový guľáš. Po návrate z priehrady, kde si návštevníci prezreli, po zídení stoviek schodov, aj útroby  priehrady, si všetci pochutili na vynikajúcom guľáši. Zároveň sa časť členov presunula na stanovište provízornej strelnice na 3. ročník súťaže v streľbe z krátkej vzduchovej zbrane "O presnú mušku ". Medzitým medzi nás zavítali  aj vzácni hostia a to JUDr. Hristo Gluškov, viceprezident Asociácie policajtov vo výslužbe so sídlom v Bratislave. Táto organizácia zastupuje výsluhových policajtov v rámci Slovenska a má bezmala 6.000 členov. Menovaný zároveň so sebou doniesol podpísanú dohodu o spolupráci medzi našimi organizáciami. Hneď nato k nám zavítal ďalší vzácny hosť, primátor mesta Snina Ing. Štefan Miľovčík, ktorý bol zároveň aj sponzorom ceny za prvé miesto v súťaži. Samotnej súťaže v streľbe sa zúčastnilo 13 členov a mimo súťaž si ešte zastrieľali viacery účastníci. Všetko za dozoru prísnych rozhodcov, členov klubu  Pavla Jancuru, Jozefa Petríka a Františka Petriča. Strieľalo sa na medzinárodný terč po 5 striel do súťaže a dve strely nácvičné. Prvé miesto obsadil Tibor Tatič, na druhom mieste s rovnakým počtom bodom ( iba jeden bod za víťazom) skončili Pavol Jancura a Jozef Fedorko. Títo mali medzi sebou rozstrel, ktorý lepšie zvládol Pavel Jancura a obsadil druhé miesto. Tretí skončil Jozef Fedorko a štvrtý Jozef Petrík. Menovaní dostali diplomy  a vecné ceny. Niektoré ceny a tiež pozornosti pre kuchárov a vybraných členov daroval klubu člen klubu drevorezbár Dušan Antolík.

Po skončení súťaže viacerí účastníci stretnutia využili možnosť okúpať sa v bazéne priamo v stredisku, alebo na blízkych prírodných kúpaliskach. Až do večerných hodín sa pri opekačke ozýval smiech, vrava a spev. Zúčastnení sa dobre bavili a mnohí sa po prvykrát stretli s manželkami svojich kolegov, vymieňali si informácie a nadviazovali nové známosti.

     Za akciu patrí poďakovanie všetkým, ale najviac členom klubu Jánovi Harvanikovi, Tiborovi Tatičovi, Rudolfovi Porubskému, Dušanovi Antolíkovi, Jozefovi Petrikovi, harmonikárovi Michalovi Šurkalovi  pod  vedením prezidenta klubu Jozefa Fedorka. Veľké poďakovanie patrí aj pomocníčkam  Ivete Tatičovej, Viere Fedorkovej a Eve Petríkovej, za poskytnutie priestorov nášmu čestnému členovi Ladislavovi Jurpakovi, majiteľovi autobusu Jaroslavovi Zarembovi, sprievodcovi na priehrade Dušanovi Sabovi, primátorovi mesta Snina Štefanovi Miľovčíkovi a mnohým ďalším. Veríme, že o rok sa na podobnej akcii stretneme znovu a ešte v hojnejšom počte.

Prezident klubu: Jozef Fedorko

—————

Späť