Stretnutie pri guľáši 2021

30.08.2021 21:17

     Tak máme za sebou ďalšie úspešné stretnutie členov klubu s rodinnými príslušníkmi. Ako sa už stalo tradíciou, znovu to bola nedeľa /29.8./ kedy sa naši členovia streli v rekreačnom zariadení Vihorlat na Sninských rybníkoch. Napriek nepriaznivému počasiu, a nie najlepšej pandemickej situácii, sa zišlo 36 členov a ich partnerov, aby sa zabavili, zasúťažili si a upevnili priateľské vzťahy. Pozvanie na našu akciu prijali aj traja kolegovia z Poľského Sanoku pod vedením prezidenta ich organizácie p. Mieczyslawa Sabata a prezidenta Klubu policajtov Vranov n/T p. Dušan Zaremba. Účastníci sa začali schádzať už o 9.30 hod. Po podaní desiatej nasledoval 9. ročník už medzinárodnej súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa "O presnú mušku". Zúčastnilo sa jej 14 strelcov. Prvé miesto obsadil Pavel Jancura, druhé Jozef Fecenko a tretí skončil Tibor Tatič. Víťazi dostali pekné poháre a diplomy. Ani naše manželky nezaháľali a zasúťažili si už tradične v hode loptičkami do nádoby. Prvé miesto obsadila p. Eva Petríková, druhé p.Mária Ryšaková a tretie p.Mária Megisová. Medzitým sa už v tábore varil guľáš. Po súťaži nasledovalo vyhodnotenie. Potom prezident klubu a členovia výboru,  pri príležitosti 15. výročia založenia našej organizácie, obdarovali upomienkovými predmetmi a prezentami členov družobnej organizácie zo Sanoku. Taktiež títo dostali Čestné uznanie za spoluprácu a rozvíjanie priateľských vzťahov medzi oboma organizáciami. Kolegovia zo Sanoku nám dodatočne darovali upomienkový dar - sklenený stojan s nápisom pri príležitosti 5-tého výročia podpísania zmluvy o spolupráci /2015-2020/. Potom nasledovala voľná zábava, účastníci sa bavili a nezabudli sme ani  zablahoželať a zaspievať prítomným  jubilantom p. Margite Dudrovej a p. Jánovi Mochnáčovi. V predvečer sme si ešte pochutnali na tlačenke, ktorú doniesli na našu akciu priatelia z Poľska.

     Je to pekná tradícia takto sa v prírode každoročne stretávať a hoci tohto roku sme nemohli pre chladné počasie využiť bazén, neubralo to nič na skvelej zábave.

     Za akciu patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, no zvlášť si zaslúžia poďakovanie členovia výboru páni Harvaník,  Porubský,  Mochnáč,  Jancura a  Mojsej pod veením prezidenta klubu pána Jozefa Fedorka. Veľká vďaka patrí aj Tiborovi Tatičovi, ktorý zasponzoroval mäso do guľáša a zároveň s Rudom Porubským ho uvarili. Vďaka aj naším manželkám, ktoré pomáhali pri príprave guľášu, podávaní desiatej, obsluhovaní, podaní večere a upratovaní a to p. Fedorková, Gaľová, Fecenková, Tatičová, Porubská, Pandošová, Petríková, Ryšaková, Hrežíková, ale aj iné. Veľmi sme vďační majiteľovi areálu p. Ladislavovi Jurpákovi, nášmu čestnému členovi, ktorý nám poskytol priestory a pomoc pri príprave jedál svojou kuchyňou.

         

—————

Späť