Stretnutie v RO Rybníky Snina

19.08.2020 10:39

          Nedeľa, už tradičný deň, kedy sa v letných mesiacoch stretávajú skalní z Klubu policajtov vo výslužbe Snina na stretnutí pri guľáši. Aj tohto leta sa 16. augusta stretlo v krásnom prostredí rekreačného strediska Vihorlat na Sninských rybníkoch 50 členov vrátane 4 hostí z družobnej organizácie Sanok v Poľsku s ich prezidentom Miaczeslawom Sabatom. Pozvanie prijal aj prezident Klubu policajtov vo výslužbe Vranov n/T p. Dušan Zaremba.  Vzhľadom na situáciu ohľadom pandémie covid 19 boli prítomní upozornení nápisom a ústne na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a dezinfekciu rúk.

         Už o 09.00 hod sa začali schádzať členovia klubu a ich partneri. Na úvod sa podávali párky a prítomní sa usádzali pod prístrešky. Prezident klubu Jozef Fedorko privítal prítomných a oboznámil ich s programom dňa. Nasledovala obľúbená súťaž v streľbe zo vzduchovej pištole  "O presnú mušku", na ktorú sa prihlásilo 19 strelcov .Bol to už 8. ročník tejto súťaže. Dozor a hodnotenie strelcov mali pod kontrolou rozhodcovia Pavol Jancura, Ján Mochnáč a Jozef Petrík. Výsledky poctivo kontrolovali a zapisovali do listiny strelcov. Hneď po ukončení strelieb Ján Harvaník s Vierou Fedorkovou riadili súťaž našich partneriek v hode loptičkou na cieľ. Medzitým, počas súťaže, Michal Paľovčík a Rudo Porubský za asistencie našich žien  uvarili guľáš. Tento krásne rozvoniaval a účastníci našej akcie si na ňom naozaj pochutili. Prezident klubu Jozef Fedorko s členmi výboru p. Harvanikom a Porubským vyhodnotili súťaže. Víťazmi 8. ročníka súťaže v streľbe "O presnú mušku" : prvé miesto získal Jozef Petrík, druhý skončil Michal Cinkanič a tretí Rudolf Porubský. Všetci dostali diplomy a  nádherné trofeje . Súťaž žien v hode loptičkou vyhrala Magdaléna Pandošová, druhá skončila Emília Simková a tretia Anna Majerníková.  Majiteľ zariadenia p. Ladislav Jurpák nám poskytol vonkajší bazén s čistou vodou, kde sa mnohí z účastníkov boli osviežiť. Zábava pokračovala, prítomní sa zabávali. Pekné prekvapenie pre nás pripravil náš stabilný a aktívny člen Štefan Mojsej, ktorý sa obliekol do kroja a spolu s dvoma kamarátmi zo speváckej skupiny Humenski chlopci za doprovodu harmoniky rozospievali celú spoločnosť. Zahrali a zaspievali Živite ľudije naším jubilantom Michalovi Neilovi /70/ a Jánovi Dudrovi /80/, ktorých prítomné ženy aj vytancovali. Z kuchyne sme doniesli upečené klobásky a tlačenku od našich kolegov z Poľska, na ktorých sme si pochutnali. V dobrej nálade sa pomaly začali účastníci rozchádzať domov, lebo už sa začalo zmrákať a blížila sa búrka.

        Tieto akcie sú u našich členov veľmi obľúbené. Je veľmi potešiteľné, že ľudia sa tu zbližujú, uvoľnia a nadväzujú aj nové priateľstvá. Potešujúce je aj to, že sa zapájajú do činnosti pri príprave, obsluhe a súťažiach. Že nenechávajú všetko iba na výbor. Taktiež mnohí prispeli materiálne a iba vďaka týmto aktívnym a ochotným členom sa takéto podujatie môže vydariť. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili ale najmä sponzorom p. Harvanikovi, p. Mochnačovi, rod. Megisovej, rod. Paľovčíkovej, rod. Fedorkovej, rod. Mojsejovej a ďalším. Poďakovanie tiež patrí pomocníkom pri súťažiach a príprave jedál, obsluhe, a nakoniec aj upratovaní po akcii. Tu by som chcel poďakovať p. Paľovčíkovi, Porubskému, Harvanikovi, Jancurovi, Petrikovi, p. Paľovčíkovej, Petríkovej, Ryšakovej, Fedorkovej, Gocovej, Hromjakovej, Neilovej, Fecenkovej, Mojsejovej, Pandošovej a Lenikovej. Samozrejme, ako by som mohol zabudnúť poďakovať nášmu piateľovi, čestnému členovi klubu policajtov p. Jurpakovi, ktorý nám poskytol priestory, chatku, bazén, energie a pomoc v kuchyni. Veľká vďaka Laco.  Fotoaparátom zvečňovala momenty z akcie p. Viera Fedorková.

Prezident Klubu policajtov vo výslužbe Snina: Jozef Fedorko        

—————

Späť