Výročná členská schôdza

07.07.2021 15:15

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia našej organizácie.

Výbor Klubu policajtov vo výslužbe Snina Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25. 7. 2021 v Humennom na doposiaľ ešte neurčenom mieste. Máme vybrané a rezervované dve reštaurácie. Práve kvôli tomu, že nevieme počet členov, ktorí na schôdzu prídu, z kapacitných dôvodov musíme počkať na záujem a potom sa rozhodneme pre miesto konania.  Schôdza sa začne o 10.00 hod, prezentácia prítomných bude od 09.30 hod.

Po schôdzi bude pre členov pripravené občerstvenie a obed

Zároveň žiadam členov, ktorí ešte nemajú uhradený členský poplatok za rok 2021, aby doniesli peniaze so sebou. 

Z dôvodu vybratia miesta konania schôdze prosím potvrďte účasť telefónom, alebo emailom do 12. 7. 2021.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prezident klubu : Jozef Fedorko

 

—————

Späť