Členská základňa

POČET ČLENOV :       105

Humenné           -         40

Snina                 -         34

Svidník              -         19

Stropkov           -           7

Vranov n/ T .    -           4

Michalovce        -           1