P r i p r a v u j e m e v r. 2016

      Výbor Klubu PPZ SR VV Snina pripravuje pre svojích členov a ich blízkych rodinných príslušníkov stretnutie pri guľáši v rekreačnej oblasti Sninské rybníky v zariadení Ladislava Jurpáka Vihorlat na 26. 6. 2016 /nedeľa/, spojené so štvrtým ročníkom súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa. Predbežný program by mal byť následovný :

- Zraz a prezentácia  účastníkov 12.00 - 12.15  hod  

- Zápis súťažiacich v streľbe "O presnú mušku " -12.15 - 12.30 hod

- Inštruktáž a samotný priebeh súťaže  - 12.30 - 14.00 hod

- Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien - 14.30 hod

Medzitým súčasne : podávanie guľášu

Ďalej :

- možnosť kúpania v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky 

- súťaže pre seniorov 

- voľná zábava , možnosť zberu hríbov ...

    Účastnícky poplatok na každého účastníka stretnutia je 5.- Eur

V tejto cene ponúkame guľaš, slovenský hamburger, minerálka, káva, slané

Pozvania  dostanete pred termínom akcie.  Budeme rádi, ak svojou účasťou podporíte činnosť nášho klubu.

      P o z o r !  Na deň 23. 8. 2016 /utorok/ si neplanujte nič, lebo na tento deň máme plánovaný celodenný výlet na kúpaliska, alebo do ZOO v Nyregy Házy.  Bližšie info dostane dodatočne.