Členská základňa

POČET ČLENOV :       115

Humenné           -         50

Snina                 -         35

Svidník              -         18

Stropkov           -           6

Vranov n/ T .    -           4

Michalovce        -           2