Členská základňa

POČET ČLENOV :       113

Humenné           -         50

Snina                 -         35

Svidník              -         16

Stropkov           -           4

Vranov n/ T .    -           4

Michalovce        -           2