Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

13.03.2019 17:43
        Dňa 10. 3. 2019 sa konala výročná členská schôdza členov Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina. Schôdza sa konala v jedálni " U poľovníka " v Humennom so začiatkom o 10.00 hod. Zúčastnilo sa na nej 66 členov a dvaja pozvaní hostia - JUDr. Hristo Gluškov,...

—————

Výročná členská schôdza

01.03.2019 18:24
    Oznamujem všetkým členom našej organizacie, že dňa 10. 3. 2019 sa uskutoční výročná členská schôdza v jedálmi "U poľovníka" v Humennom. Prezentácia členov je o 09.30 hod a začiatok o 10.00 hod. Súčasťou schôdze budú aj voľby prezidenta, členov výboru a členov revíznej komisie na...

—————

VI. ročník súťaže v streľbe "O presnú mušku"

21.08.2018 20:30
     Oznamujeme členom našej organizácie, že dňa 2. 9. 2018 sa uskutočni plánovaná akcia - Stretnutie pri guľáši a VI. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa "O presnú mušku". Akcia sa bude konať na Sninských rybníkoch v rekreačnom zariadení strediska Vihorlat, vonku...

—————

+ JUDr. Vladimír Lavrík

06.06.2018 20:28
     So zármutkom v srdci oznamujem všetkým členom klubu, že včera, t.j. 5. 6. 2018 v odpoludňajších hodinách nás po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 72 rokov  navždy opustil náš kolega, člen nášho klubu a kamarát JUDr. Vladimír Lavrík z Humenného. Všetci, ktorí ste ho...

—————

VČS 2018

15.03.2018 12:42
Dňa 11. 3. 2018 sa uskutočnila VČS  klubu v priestoroch jedálne "U poľovníka" v Humennom. Na schôdzi sa stretlo 66 členov klubu, ktorí bilancovali rok 2017 a oboznamili sa s hospodárením klubu. Taktiež schválili plán činnosti a rozpočet klubu na r. 2018. Pozvanie na schôdzu prijali aj vzácni...

—————

+ pplk. JUDr. Andrej KOSŤ

09.03.2018 14:06
S hlbokým zármutkom oznamujem členom klubu, že dňa 8. 3. 2018 nás v ranných hodinách vo veku nedožitých 78 rokov navždy opustil   kolega pplk. JUDr. Andrej KOSŤ zo Svidníka.  Uctíme si jeho pamiatku.  

—————

Oslavy 10. výročia vzniku Klubu v Sanoku

28.01.2018 15:44
        Pri príležitosti 10. výročia založenia Klubu policajných emeritov v Sanoku, s ktorými m naša organizácia zmluvu o spolupráci, boli na ich slavnostnú schôdzu pozvaní členovia nášho klubu. Za zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov medzi našimi...

—————

+ Mgr. Ján Plaskoň

12.01.2018 18:33
S hlbokým zármutkom oznamujem všetkým členom nášho klubu, ako aj ostatným návštevníkom našej stránky, že nás dnešného dňa, t. j. 12. 1. 2018, vo veku nedožitých 73 rokov, navždy opustil priateľ a kolega z našich radov Mgr. Ján  P l a s k o ň  z Kamenice nad Cirochou. Uctíme si jeho...

—————

Šťastný nový rok 2018

31.12.2017 16:55
Všetkým členom našej organizácie a ich blízkym príbuzným prajem do nového roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Nech sa Vám naplnia vaše túžby a aby rok 2018 bol pre vás o veľa krajší a lepší ako ten predchadzajúci. Aby sme sa všetci stretávali na našich spoločných akciach, aby sme mali...

—————

Výlet do Sanoku

26.07.2017 21:18
       V dňoch 22.-23. júla 2017 sa členovia našej organizácie zúčastnili na výlete v poľskom Sanoku. Ráno o 06.30 hod. bol pristavený autobus z firmy MOTOCENTRUM Snina pred OD LIDL. Postupne cestou nastupovali členovia klubu a ich rodinní príslušníci po trase Humenné,...

—————


Dňa 6. 7. 2014 sa členovia Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina streli s rodinnými príslušníkmi na akcii v obci Tovarné v prekrásnom prostredí amfiteátra. Počas akcie za krásneho slnečného počasia členovia varili guľaš, navštívili burzu drobnochovateľov v obci a navštívili zrúcaninu hradu Čičva. Tam im výklad o historii predniesla pracovníčka z muzea v Humennom slečna Ľudka Tirpáková. Potom sa konal 2. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa "O presnú mušku", ktorú vyhral p. Jozef Fedorko, na druhom mieste sa uimiestnil Pavel Megis a na treťom p. Ján Mačej. Víťazi dostali diplomy a vecné ceny. Zábava pokračovala do večerných hodín, kde spev doprovadzaný harmonikárom p.Varichajom Jozefom sa ozýval po celej obci. Na akcii sa zúčastnilo cca 30 účastníkov. Pozvanier prijali aj hostia a to  startostka obce Tovarne p. PaedDr. Kvetoslava Mižáková, správca amfiteátra a ihriska p. Ján Mikita a predsednička ZO JDS v Tovarnom p. Marta Lazorová.

 Prezident KPPZSR VV Snina

Jozef Fedorko 


Stretnutie na Sninských rybníkoch a súťaž v streľbe

    Sobota,  4. júl 2015.  V rekreačnej oblasti Sninské Rybníky v Snine v zariadení Vihorlat sa na celodennej akcii zišli členovia nášho klubu aj so svojími  blizkými. Za krásneho slnečného počasia  po vzájomnom zvítaní členov  všetkých oficiálne privítal prezident klubu Jozef Fedorko, ktorý zároveň privítal aj pozvaných hosti, policajných dôchodcov družobnej organizácie  z Poľska z mesta Sanok. Zároveň boli prichadzajúcim podavané raňajky a káva. Následoval program a to návšteva vodnej nádrže Starina s prehliadkou jej vnútra. Na miesto sa zúčastnení premiestnili objednaným autobusom, ktorý poskytol majiteľ Jaroslav Zaremba zo Sniny. Na mieste zostali účastníci, ktorí o exurziu nemali záujem a tiež naši aktívny členovia Tibor Tatič, Rudolf Porubský a Dušan Antolík, ktorí začali s varením guľášu. Nápomocní pri príprave boli Iveta Tatičová, Eva Petríková a Viera Fedorková. Vďaka ním  po návrate zo Starinskej priehrady  už rozvoniaval guľáš. Medzitým už rozhodcovský zbor pod vedením Pavla Jancuru pripravil miesto na uskutočnenie 3. ročníka súťaže v streľbe zo vzduchového pištoľa o presnú mušku. Týchto pretekov sa zúčastniílo 13 strelcov, členov klubu. Prvé miesto získal Tibor Tatič, druhý skončil Pavel Jancura a tretí Jozef Fedorko. Štvrté miesto obsadil Jozef Petrík. Menovaní dostali okrem diplomov aj pekné vecné ceny, ktoré daroval do súťaže primátor mesta Snina p. Štefan Miľovčík a náš aktívny člen, rezbár so zlatými rukami a srdcom Dušan Antolík. Počas súťaže medzi nás zavítal aj primátor Štefan Miľovčík a viceprezident družobnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Bratislava Hristo Gluškov. Po súťaži pokračoval voľný program, kde časť prítomných navštívila blízke kúpaliska na Sninských rybníkoch, časť využilas vonkaší bazén zariadenia Vihorlat, ktorý nám poskytol náš čestný člen , majiteľ strediska Ladislav Jurpák a časť sa venovala vzájomému spoznávaniu a zábave. Zábava a nálada sa zlepšovala každú minútu. Prispel k nej aj naš člen zo Svidníky Michal Šurkala, ktorý zahral na harmonike. Vesela vrava, smiech a spev sa rozlierhali až do večera po celom okoli. Akcia, na ktorej bolo viac ako 60 osôb sa vydarila aj vďaka sponzorom Tiborovi Tatičovi, Jaroslavovi Zarembovi, primatorovi Sniny Štefanovi Miľovčíkovi a Dušanovi Antolíkovi. Poďakovanie patrí organizátorom, členom klubu  Jánovi Harvanikovi, Tiborovi Tatičovi, Jozefovi Petríkovi, Pavlovi Jancurovi, Štefanovi Mojsejovi ako aj ďalším členom pod vedením prezidenta klubu Jozefa Fedorka. Treba len veriť, že o rok sa znovu zídeme na podobnej akcii.      


Podpísanie zmluvy zo Sanokom /Poľsko/ 28. 07. 2015

Na výročnej členskej schôdzi 1. 3. 2015 v Humennom za prítomnosti hosti z Poľska z mesta Sanok bola prijatá úloha podpísať zmluvu o vzájomnej spolupráci a vytvárania priateľských vzťahov s krúžkom policajných dôchodcov Sanok v Poľsku.  Dňa 28. 7. 2015 sa na pozvanie Poľskej strany do krajského mesta Rzeszow dostavili zastupcovia za naš klub a to prezident klubu Jozef Fedorko, hospodár klubu Ján Harvaník a člen klubu, poverený na cezhraničný styk s Poľskom mgr. Vasiľ Goc. Zmluiva sa podpísala v slávnostnej atmosfére v priestoroch krajského riaditeľstva Rzeszow pri príležitosti 25. výročia založenia tovarišstva policajných dôchodcov a penzistov v Poľsku. Za prítomnosti významných hosti boli odovzdané nám, aj  mnohým prítomným diplomy a pamätné medaily, ktoré odovzdavaval Predseda emeritov z Varšavy. krajský predseda emeritov z Rzesowa p. Viktor Kowal a krajský riaditeľ polície v Rzeszowe. Po prihovoroch nasledoval samotný akt podpisu zmluvy, ktorú za Klub Snina podpísal prezident klubu Jozef Fedorko, za kružok emeritov v Sanoku Mieczyslaw Sabat a za krajský zväzok emeritov prezident Viktor Kowal. Zmluva bola podpísaná podľa dohody skúšobne na dobu jedného roka s možnosťou predlženia.  Po vzájomnej výmene pamätných darov,  príhovoroch a poďakovaní následoval slávnostný obed a neskôr prehliadka mesta. Nakoniec nas pozval zastupca prezidenta penzistov v Rzeszowe Rziszard na večeru k sebe domov. Budúcnosť ukáže, či medznárodná spolupráca sa ujme, osobne si myslím, že má to zmysel, záleží len na našej aktivite.  

Prezident KPPZSRVV Snina: Jozef Fedorko


Tanečná zábava v Poľsku       

 

        Výbor Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina oznamuje svojím členom, že dňa 28. 11. 2015 organizuje naša družobná organizácia policajných dôchodcov Sanok v Poľsku tradičnú tanečnú zábavu "Andrzejky" na ktorú nás srdečne pozývajú aj s partnerkami. Začiatok zábavy je o 17.00 hod. Cena vstupného je 90 zl., t. j. cca 23.-Eur. V cene je celovečerná strava pozostavajúca z troch chodov a občerstvenie. Kolegovia zo Sanoku účastníkom  zabezpečia bezplatne nocľah a raňajky.

Žiadame záujemcov, aby sa nahlasili do 5. 11. 2015 prezidentovi klubu p. Fedorkovi na t.č. 0907 142 767. Dopravu následne dohodneme  podľa počtu účastníkov.


Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

13.03.2019 17:43
        Dňa 10. 3. 2019 sa konala výročná členská schôdza členov Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina. Schôdza sa konala v jedálni " U poľovníka " v Humennom so začiatkom o 10.00 hod. Zúčastnilo sa na nej 66 členov a dvaja pozvaní hostia - JUDr. Hristo Gluškov,...

—————

Výročná členská schôdza

01.03.2019 18:24
    Oznamujem všetkým členom našej organizacie, že dňa 10. 3. 2019 sa uskutoční výročná členská schôdza v jedálmi "U poľovníka" v Humennom. Prezentácia členov je o 09.30 hod a začiatok o 10.00 hod. Súčasťou schôdze budú aj voľby prezidenta, členov výboru a členov revíznej komisie na...

—————

VI. ročník súťaže v streľbe "O presnú mušku"

21.08.2018 20:30
     Oznamujeme členom našej organizácie, že dňa 2. 9. 2018 sa uskutočni plánovaná akcia - Stretnutie pri guľáši a VI. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa "O presnú mušku". Akcia sa bude konať na Sninských rybníkoch v rekreačnom zariadení strediska Vihorlat, vonku...

—————

+ JUDr. Vladimír Lavrík

06.06.2018 20:28
     So zármutkom v srdci oznamujem všetkým členom klubu, že včera, t.j. 5. 6. 2018 v odpoludňajších hodinách nás po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 72 rokov  navždy opustil náš kolega, člen nášho klubu a kamarát JUDr. Vladimír Lavrík z Humenného. Všetci, ktorí ste ho...

—————

VČS 2018

15.03.2018 12:42
Dňa 11. 3. 2018 sa uskutočnila VČS  klubu v priestoroch jedálne "U poľovníka" v Humennom. Na schôdzi sa stretlo 66 členov klubu, ktorí bilancovali rok 2017 a oboznamili sa s hospodárením klubu. Taktiež schválili plán činnosti a rozpočet klubu na r. 2018. Pozvanie na schôdzu prijali aj vzácni...

—————

+ pplk. JUDr. Andrej KOSŤ

09.03.2018 14:06
S hlbokým zármutkom oznamujem členom klubu, že dňa 8. 3. 2018 nás v ranných hodinách vo veku nedožitých 78 rokov navždy opustil   kolega pplk. JUDr. Andrej KOSŤ zo Svidníka.  Uctíme si jeho pamiatku.  

—————

Oslavy 10. výročia vzniku Klubu v Sanoku

28.01.2018 15:44
        Pri príležitosti 10. výročia založenia Klubu policajných emeritov v Sanoku, s ktorými m naša organizácia zmluvu o spolupráci, boli na ich slavnostnú schôdzu pozvaní členovia nášho klubu. Za zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov medzi našimi...

—————

+ Mgr. Ján Plaskoň

12.01.2018 18:33
S hlbokým zármutkom oznamujem všetkým členom nášho klubu, ako aj ostatným návštevníkom našej stránky, že nás dnešného dňa, t. j. 12. 1. 2018, vo veku nedožitých 73 rokov, navždy opustil priateľ a kolega z našich radov Mgr. Ján  P l a s k o ň  z Kamenice nad Cirochou. Uctíme si jeho...

—————

Šťastný nový rok 2018

31.12.2017 16:55
Všetkým členom našej organizácie a ich blízkym príbuzným prajem do nového roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Nech sa Vám naplnia vaše túžby a aby rok 2018 bol pre vás o veľa krajší a lepší ako ten predchadzajúci. Aby sme sa všetci stretávali na našich spoločných akciach, aby sme mali...

—————

Výlet do Sanoku

26.07.2017 21:18
       V dňoch 22.-23. júla 2017 sa členovia našej organizácie zúčastnili na výlete v poľskom Sanoku. Ráno o 06.30 hod. bol pristavený autobus z firmy MOTOCENTRUM Snina pred OD LIDL. Postupne cestou nastupovali členovia klubu a ich rodinní príslušníci po trase Humenné,...

—————


Kalendár akcií

13. "Stretnutie pri guľáši"

17.09.2018 20:07
     Dňa 2. 9. 2018 sa za krásneho slnečného počasia zišli na Sninských rybníkoch v zariadení Vihorlat členovia nášho klubu aj so svojimi blízkymi. Tak viac ako 50 prítomných si mohlo užívať nedeľu v spoločnosti svojich priateľov a známych. O jedlo a zábavu bolo postarané....

—————

Výlet do Pienin / 1.-2. 8.2018 /

05.08.2018 14:39
Tak máme to za sebou. Dlho plánovaný dvojdňový výlet do okresu Stará Ľubovňa a Pienin je už minulosťou. Celkovo 18 členov organizácie spolu so svojími blízkymi dňa 1. 8. 2018 čakali a nastupovali do autobusu po trase Snina - Svidník, aby sa v celkovom počte 39 osôb zúčastnili výletu. V prvý deň sme...

—————

Info k výletu

06.06.2018 20:59
     Avizovaný dvojdňový výlet pre našich členov a ich blízkych, ktorý sme si  naplánovali a schválili na členskej schôdzi je už realitou. Na dni 1.-2. 8. 2018 už máme rezervovaný autobus, aj zabezpečený nocľah v Starej Ľubovni. Predpokladaná trasa bude zo Sniny cez...

—————

Vydarená akcia na Lysej Hore

27.05.2018 07:28
     Tak predsa to vyšlo. Už zopár rokov mi navrhoval prezident Klubu policajtov vo výslužbe Vranov n/T p. Dušana Zaremba, že by bolo treba urobiť spoločnú akciu medzi našimi členmi. Toto navrhol aj ako hosť vo svojom vystúpení na našej členskej schôdzi tohto roku. Tak sme túto...

—————

Stretnutie na Lysej Hore

06.05.2018 13:44
Podľa plánu činnosti našej organizácie na r. 2018 sme naplánovali spoločnú akciu s členmi Klunu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Vranov n/T. Podujatie sa uskutoční dňa 26.5.2018 v rekreačnom stredisku Lysá Hora v obci Vyšný Kazimír. Zraz účastníkov je o 9.30 hod. Celodenná strava je zabezpečená....

—————

VČS klubu 2018

15.03.2018 08:05
Dňa 11. 3. 2018 sa uskutočnila VČS Klubu príslušníkov PZ SR VV Snina. Schôdza sa konala v priestoroch jedálne "U poľovníka" v Humennom. Zúčastnilo sa na nej 66 členov a traja vzácni hostia. Pozvanie prijali prezident APVV Bratislava p. JUDr. Hristo Gluškov, prezident klubu policajtov vo výslužbe...

—————

Členská schôdza klubu

26.01.2018 15:06
P o z o r  z m e n a !!!    /zmena miesta konania schôdze/      Výboru Klubu PPZ SR VV Snina stanovil dátum členskej schôdze nášho klubu na deň 11. 3. 2018 /nedeľa/ o 10.00 hod v jedálni U Poľovníka, na ul. Štefanikovej 20 / oproti nákupného centra JYSK, CCC......

—————

Výročná členská schôdza 2017

30.01.2017 10:17
     Výbor Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina pozýva svojích členov na výročnú člensku schôdzu. Schôdza sa bude konať 5. 3. 2017 so začiatkom o 10.00 hod v reštaurácii Kvarteto na sídl. Máj v Humennom. Program: Úvod a privítanie členov a hostí Prečítanie a schválenie...

—————

ČLENSKÁ schôdza

04.03.2012 09:30
Dňa 4. 3. 2012 Vas pozývam na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v reštaurácii Kvarteto na sídl. Máj v Humennom. o 10.OO hod. Prezentácia členov je o 9.30 hod. Na schôdzi sa bude vyberač členský poplatok na rok 2012 vo výške 10.- Eur. Občerstvenie a obed zabezpečený.

—————