Výročná členská schôdza

Oslavy 10. výročia vzniku Klubu v Sanoku

28.01.2018 15:44
        Pri príležitosti 10. výročia založenia Klubu policajných emeritov v Sanoku, s ktorými m naša organizácia zmluvu o spolupráci, boli na ich slavnostnú schôdzu pozvaní členovia nášho klubu. Za zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov medzi našimi...

—————

+ Mgr. Ján Plaskoň

12.01.2018 18:33
S hlbokým zármutkom oznamujem všetkým členom nášho klubu, ako aj ostatným návštevníkom našej stránky, že nás dnešného dňa, t. j. 12. 1. 2018, vo veku nedožitých 73 rokov, navždy opustil priateľ a kolega z našich radov Mgr. Ján  P l a s k o ň  z Kamenice nad Cirochou. Uctíme si jeho...

—————

Šťastný nový rok 2018

31.12.2017 16:55
Všetkým členom našej organizácie a ich blízkym príbuzným prajem do nového roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Nech sa Vám naplnia vaše túžby a aby rok 2018 bol pre vás o veľa krajší a lepší ako ten predchadzajúci. Aby sme sa všetci stretávali na našich spoločných akciach, aby sme mali...

—————

Výlet do Sanoku

26.07.2017 21:18
       V dňoch 22.-23. júla 2017 sa členovia našej organizácie zúčastnili na výlete v poľskom Sanoku. Ráno o 06.30 hod. bol pristavený autobus z firmy MOTOCENTRUM Snina pred OD LIDL. Postupne cestou nastupovali členovia klubu a ich rodinní príslušníci po trase Humenné,...

—————

Výročná členská schôdza 2017

06.03.2017 07:55
     Dňa 5. 3. 2017 sa v reštaurácii Kvarteto v Humennom zišli členovia našej organizácie, aby zhodnotili svoju činnosť v roku 2016 a schválili Plán činnosti na rok 2017. Po privítaní prítomných členov a hostí prezidentom klubu p. Jozefom Fedorkom, pokračovalo jednanie schôdze,...

—————

Zábava "ANDRZEJKY" v Poľskom Sanoku

28.11.2016 08:55
     Na základe pozvania od kolegov z družobnej organizácie policajtov vo výslužbe v Sanoku sa dňa 26.11.2016 mohlo 7 našich členov s manželkami zúčastniť tanečnej zábavy v penzione Kmicic. Spolu s nami sa na akcii zúčastnili aj členovia IPA Snina, spolu 26 osôb. Účastnícky...

—————

Výlet do Nyregy házy

24.08.2016 20:20
Dňa 23. 8. 2016 sa členovia nášho klubu spolu s rodinnými príslušníkmi zúčastnili celodenného výletu do Nyíregyházy v Maďarsku. Výlet sa uskutočnil luxusným 50 miestnym autobusom, ktorý nám poskytol majiteľ p. František Merga zo Sniny. Celkom sa ho zúčastnilo 48 osôb, z toho 13 členov klubu....

—————

4. ročník súťaže v streľbe "O presnú mušku"

28.06.2016 08:37
Dňa 26. 6. 2016 výbor Klubu PPZSRVV Snina zorganizoval pre svojích členov 4. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa "O presnú mušku". Akcia sa konala za krásneho slnečného počasia na Sninských rybníkoch v areáli rekreačného zariadenia Vihorlat majiteľa Ladislava Jurpáka. ...

—————

10. výročie založenia klubu

22.04.2016 06:57
     Je tomu už 10 rokov kedy sa zopár výsluhových policajtov v Snine rozhodlo založiť organizáciu, kde by sa mohli aj po skončení činnej služby stretávať, zabávať sa, ale aj riešiť vzniknuté problémy  a vyvýjať rôzne prospešné aktivity. Organizáciu pomenovali Klub...

—————

Členská schôdza a oslavy 10. výročia

23.03.2016 08:27
Výbor Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina pozýva svojích členov na zasadnutie výročnej členskej schôdze spojenej s oslavou 10. výročia založenia klubu na deň 16. 4. 2016 so začiatkom o 13.30 hod v reštaurácii ŠPORT na ul. Chemlonskej v Humennom / za OD Kaufland /.  Pozvanie platí aj pre...

—————


Dňa 6. 7. 2014 sa členovia Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina streli s rodinnými príslušníkmi na akcii v obci Tovarné v prekrásnom prostredí amfiteátra. Počas akcie za krásneho slnečného počasia členovia varili guľaš, navštívili burzu drobnochovateľov v obci a navštívili zrúcaninu hradu Čičva. Tam im výklad o historii predniesla pracovníčka z muzea v Humennom slečna Ľudka Tirpáková. Potom sa konal 2. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa "O presnú mušku", ktorú vyhral p. Jozef Fedorko, na druhom mieste sa uimiestnil Pavel Megis a na treťom p. Ján Mačej. Víťazi dostali diplomy a vecné ceny. Zábava pokračovala do večerných hodín, kde spev doprovadzaný harmonikárom p.Varichajom Jozefom sa ozýval po celej obci. Na akcii sa zúčastnilo cca 30 účastníkov. Pozvanier prijali aj hostia a to  startostka obce Tovarne p. PaedDr. Kvetoslava Mižáková, správca amfiteátra a ihriska p. Ján Mikita a predsednička ZO JDS v Tovarnom p. Marta Lazorová.

 Prezident KPPZSR VV Snina

Jozef Fedorko 


Stretnutie na Sninských rybníkoch a súťaž v streľbe

    Sobota,  4. júl 2015.  V rekreačnej oblasti Sninské Rybníky v Snine v zariadení Vihorlat sa na celodennej akcii zišli členovia nášho klubu aj so svojími  blizkými. Za krásneho slnečného počasia  po vzájomnom zvítaní členov  všetkých oficiálne privítal prezident klubu Jozef Fedorko, ktorý zároveň privítal aj pozvaných hosti, policajných dôchodcov družobnej organizácie  z Poľska z mesta Sanok. Zároveň boli prichadzajúcim podavané raňajky a káva. Následoval program a to návšteva vodnej nádrže Starina s prehliadkou jej vnútra. Na miesto sa zúčastnení premiestnili objednaným autobusom, ktorý poskytol majiteľ Jaroslav Zaremba zo Sniny. Na mieste zostali účastníci, ktorí o exurziu nemali záujem a tiež naši aktívny členovia Tibor Tatič, Rudolf Porubský a Dušan Antolík, ktorí začali s varením guľášu. Nápomocní pri príprave boli Iveta Tatičová, Eva Petríková a Viera Fedorková. Vďaka ním  po návrate zo Starinskej priehrady  už rozvoniaval guľáš. Medzitým už rozhodcovský zbor pod vedením Pavla Jancuru pripravil miesto na uskutočnenie 3. ročníka súťaže v streľbe zo vzduchového pištoľa o presnú mušku. Týchto pretekov sa zúčastniílo 13 strelcov, členov klubu. Prvé miesto získal Tibor Tatič, druhý skončil Pavel Jancura a tretí Jozef Fedorko. Štvrté miesto obsadil Jozef Petrík. Menovaní dostali okrem diplomov aj pekné vecné ceny, ktoré daroval do súťaže primátor mesta Snina p. Štefan Miľovčík a náš aktívny člen, rezbár so zlatými rukami a srdcom Dušan Antolík. Počas súťaže medzi nás zavítal aj primátor Štefan Miľovčík a viceprezident družobnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Bratislava Hristo Gluškov. Po súťaži pokračoval voľný program, kde časť prítomných navštívila blízke kúpaliska na Sninských rybníkoch, časť využilas vonkaší bazén zariadenia Vihorlat, ktorý nám poskytol náš čestný člen , majiteľ strediska Ladislav Jurpák a časť sa venovala vzájomému spoznávaniu a zábave. Zábava a nálada sa zlepšovala každú minútu. Prispel k nej aj naš člen zo Svidníky Michal Šurkala, ktorý zahral na harmonike. Vesela vrava, smiech a spev sa rozlierhali až do večera po celom okoli. Akcia, na ktorej bolo viac ako 60 osôb sa vydarila aj vďaka sponzorom Tiborovi Tatičovi, Jaroslavovi Zarembovi, primatorovi Sniny Štefanovi Miľovčíkovi a Dušanovi Antolíkovi. Poďakovanie patrí organizátorom, členom klubu  Jánovi Harvanikovi, Tiborovi Tatičovi, Jozefovi Petríkovi, Pavlovi Jancurovi, Štefanovi Mojsejovi ako aj ďalším členom pod vedením prezidenta klubu Jozefa Fedorka. Treba len veriť, že o rok sa znovu zídeme na podobnej akcii.      


Podpísanie zmluvy zo Sanokom /Poľsko/ 28. 07. 2015

Na výročnej členskej schôdzi 1. 3. 2015 v Humennom za prítomnosti hosti z Poľska z mesta Sanok bola prijatá úloha podpísať zmluvu o vzájomnej spolupráci a vytvárania priateľských vzťahov s krúžkom policajných dôchodcov Sanok v Poľsku.  Dňa 28. 7. 2015 sa na pozvanie Poľskej strany do krajského mesta Rzeszow dostavili zastupcovia za naš klub a to prezident klubu Jozef Fedorko, hospodár klubu Ján Harvaník a člen klubu, poverený na cezhraničný styk s Poľskom mgr. Vasiľ Goc. Zmluiva sa podpísala v slávnostnej atmosfére v priestoroch krajského riaditeľstva Rzeszow pri príležitosti 25. výročia založenia tovarišstva policajných dôchodcov a penzistov v Poľsku. Za prítomnosti významných hosti boli odovzdané nám, aj  mnohým prítomným diplomy a pamätné medaily, ktoré odovzdavaval Predseda emeritov z Varšavy. krajský predseda emeritov z Rzesowa p. Viktor Kowal a krajský riaditeľ polície v Rzeszowe. Po prihovoroch nasledoval samotný akt podpisu zmluvy, ktorú za Klub Snina podpísal prezident klubu Jozef Fedorko, za kružok emeritov v Sanoku Mieczyslaw Sabat a za krajský zväzok emeritov prezident Viktor Kowal. Zmluva bola podpísaná podľa dohody skúšobne na dobu jedného roka s možnosťou predlženia.  Po vzájomnej výmene pamätných darov,  príhovoroch a poďakovaní následoval slávnostný obed a neskôr prehliadka mesta. Nakoniec nas pozval zastupca prezidenta penzistov v Rzeszowe Rziszard na večeru k sebe domov. Budúcnosť ukáže, či medznárodná spolupráca sa ujme, osobne si myslím, že má to zmysel, záleží len na našej aktivite.  

Prezident KPPZSRVV Snina: Jozef Fedorko


Tanečná zábava v Poľsku       

 

        Výbor Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina oznamuje svojím členom, že dňa 28. 11. 2015 organizuje naša družobná organizácia policajných dôchodcov Sanok v Poľsku tradičnú tanečnú zábavu "Andrzejky" na ktorú nás srdečne pozývajú aj s partnerkami. Začiatok zábavy je o 17.00 hod. Cena vstupného je 90 zl., t. j. cca 23.-Eur. V cene je celovečerná strava pozostavajúca z troch chodov a občerstvenie. Kolegovia zo Sanoku účastníkom  zabezpečia bezplatne nocľah a raňajky.

Žiadame záujemcov, aby sa nahlasili do 5. 11. 2015 prezidentovi klubu p. Fedorkovi na t.č. 0907 142 767. Dopravu následne dohodneme  podľa počtu účastníkov.


Výročná členská schôdza

Oslavy 10. výročia vzniku Klubu v Sanoku

28.01.2018 15:44
        Pri príležitosti 10. výročia založenia Klubu policajných emeritov v Sanoku, s ktorými m naša organizácia zmluvu o spolupráci, boli na ich slavnostnú schôdzu pozvaní členovia nášho klubu. Za zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov medzi našimi...

—————

+ Mgr. Ján Plaskoň

12.01.2018 18:33
S hlbokým zármutkom oznamujem všetkým členom nášho klubu, ako aj ostatným návštevníkom našej stránky, že nás dnešného dňa, t. j. 12. 1. 2018, vo veku nedožitých 73 rokov, navždy opustil priateľ a kolega z našich radov Mgr. Ján  P l a s k o ň  z Kamenice nad Cirochou. Uctíme si jeho...

—————

Šťastný nový rok 2018

31.12.2017 16:55
Všetkým členom našej organizácie a ich blízkym príbuzným prajem do nového roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Nech sa Vám naplnia vaše túžby a aby rok 2018 bol pre vás o veľa krajší a lepší ako ten predchadzajúci. Aby sme sa všetci stretávali na našich spoločných akciach, aby sme mali...

—————

Výlet do Sanoku

26.07.2017 21:18
       V dňoch 22.-23. júla 2017 sa členovia našej organizácie zúčastnili na výlete v poľskom Sanoku. Ráno o 06.30 hod. bol pristavený autobus z firmy MOTOCENTRUM Snina pred OD LIDL. Postupne cestou nastupovali členovia klubu a ich rodinní príslušníci po trase Humenné,...

—————

Výročná členská schôdza 2017

06.03.2017 07:55
     Dňa 5. 3. 2017 sa v reštaurácii Kvarteto v Humennom zišli členovia našej organizácie, aby zhodnotili svoju činnosť v roku 2016 a schválili Plán činnosti na rok 2017. Po privítaní prítomných členov a hostí prezidentom klubu p. Jozefom Fedorkom, pokračovalo jednanie schôdze,...

—————

Zábava "ANDRZEJKY" v Poľskom Sanoku

28.11.2016 08:55
     Na základe pozvania od kolegov z družobnej organizácie policajtov vo výslužbe v Sanoku sa dňa 26.11.2016 mohlo 7 našich členov s manželkami zúčastniť tanečnej zábavy v penzione Kmicic. Spolu s nami sa na akcii zúčastnili aj členovia IPA Snina, spolu 26 osôb. Účastnícky...

—————

Výlet do Nyregy házy

24.08.2016 20:20
Dňa 23. 8. 2016 sa členovia nášho klubu spolu s rodinnými príslušníkmi zúčastnili celodenného výletu do Nyíregyházy v Maďarsku. Výlet sa uskutočnil luxusným 50 miestnym autobusom, ktorý nám poskytol majiteľ p. František Merga zo Sniny. Celkom sa ho zúčastnilo 48 osôb, z toho 13 členov klubu....

—————

4. ročník súťaže v streľbe "O presnú mušku"

28.06.2016 08:37
Dňa 26. 6. 2016 výbor Klubu PPZSRVV Snina zorganizoval pre svojích členov 4. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa "O presnú mušku". Akcia sa konala za krásneho slnečného počasia na Sninských rybníkoch v areáli rekreačného zariadenia Vihorlat majiteľa Ladislava Jurpáka. ...

—————

10. výročie založenia klubu

22.04.2016 06:57
     Je tomu už 10 rokov kedy sa zopár výsluhových policajtov v Snine rozhodlo založiť organizáciu, kde by sa mohli aj po skončení činnej služby stretávať, zabávať sa, ale aj riešiť vzniknuté problémy  a vyvýjať rôzne prospešné aktivity. Organizáciu pomenovali Klub...

—————

Členská schôdza a oslavy 10. výročia

23.03.2016 08:27
Výbor Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina pozýva svojích členov na zasadnutie výročnej členskej schôdze spojenej s oslavou 10. výročia založenia klubu na deň 16. 4. 2016 so začiatkom o 13.30 hod v reštaurácii ŠPORT na ul. Chemlonskej v Humennom / za OD Kaufland /.  Pozvanie platí aj pre...

—————


Kalendár akcií

Členská schôdza klubu

26.01.2018 15:06
P o z o r  z m e n a !!!    /zmena miesta konania schôdze/      Výboru Klubu PPZ SR VV Snina stanovil dátum členskej schôdze nášho klubu na deň 11. 3. 2018 /nedeľa/ o 10.00 hod v jedálni U Poľovníka, na ul. Štefanikovej 20 / oproti nákupného centra JYSK, CCC......

—————

Výročná členská schôdza 2017

30.01.2017 10:17
     Výbor Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina pozýva svojích členov na výročnú člensku schôdzu. Schôdza sa bude konať 5. 3. 2017 so začiatkom o 10.00 hod v reštaurácii Kvarteto na sídl. Máj v Humennom. Program: Úvod a privítanie členov a hostí Prečítanie a schválenie...

—————

ČLENSKÁ schôdza

04.03.2012 09:30
Dňa 4. 3. 2012 Vas pozývam na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v reštaurácii Kvarteto na sídl. Máj v Humennom. o 10.OO hod. Prezentácia členov je o 9.30 hod. Na schôdzi sa bude vyberač členský poplatok na rok 2012 vo výške 10.- Eur. Občerstvenie a obed zabezpečený.

—————