Aktivity na rok 2021 - schválené na VČS 25. 7. 2021

 

29. 8. 2021 - tradičné stretnutie pri guľáši v RO Rybníky - 9. ročník súťaže v streľbe

                       Pár dni pred akciou budem členov cez email, allebo SMS, ako aj na tejto stránke konkrétne informovať. V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa akcia nebude konať.

 

 

 

Pripravujeme aktivity  na r. 2020

15. 3. 2020 - výročná členská schôdza

25. 4. 2020 - tanečná zábava v Humennom

26.-27. 6. 2020 - výlet do Poľska - kúpele Rimanov

16. 8. 2020 - stretnutie v RO Rybníky Snina - 8. ročník súťaže v streľbe

 

 

P o z o r :    Pripravujeme na r. 2018 :

26. 5. 2018 - stretnutie pri guľaši a súťažiach v rekreačnej oblasti Lysá Hora vo Vyšnom Kazimíri s partnermi. Spoločná akcia s Klubom policajtov vo výslužbe Vranov n/T

1.-2. 8. 2018 - dvojdňový výlet autobusom do Starej Ľubovne, Vyšných Ružbach, Pienin, Červeného klaštora a trhov v Poľsku.

2. 9. 2017 - tradičné stretnutie členov klubu s partnermi na Sninských Rybníkoch spojené so 6. ročníkom súťaže v streľbe "O

presnú mušku"

Akcie schválené členskou schôdzou 11. 3. 2018.

Záujemcovia nech sa včas nahlasia.

 

P o z o r !   Akcie na r. 2017 

Výbor Klubu policajtov vo výslužbe Snina pre svojch členov a ich partnerov pripravuje dvojdenný poznávací zájazd do Poľska. Výlet sa uskutočni v dňoch 22-23. 7. 2017. Cestuje sa zájazdovým autobusom s odchodom zo  Sniny asi o 06.00 hod. Autobus pôjde trasou Humenné-Tovarné-Stropkov- Svidník- Vyšný Komarnik- Rymanow- Sanok.

Plánovaný program prvý deň   : 10.00 príchod do Sanoku, zabezpečený obed, návšteva najväčšieho skanzénu v Strednej Európe, ubytovanie sa a večera v penzione u Kmiticsa, diskotéka a občerstvenie.  

Plánovaný program na druhý deň : raňajky, presun autobusom na Solinské jazera, plavba loďou, návšteva vnútra betónovej hrádze jazera, zastavka v kúpeľnom meste Rymanow, odchod domov cez Vyšný Komarník.

Cena zájazdu so stravou, ubytovaním a vstupným do objektov,  vrátane cestovného vychádza zhruba na 35 Eur na osobu /iba pre členov a partnerov/. V prípade doplnenia autobusu inými osobami je pre týchto stanovená cena 40.-Eur na osobu.

Záujemcovia nech sa nahlásia do 10. júna 2017 - záväzne. 

P r i p r a v u j e m e ešte v r. 2017

      Stretnutie pri guľaši v rekreačnej oblasti Sninské rybníky v zariadení Ladislava Jurpáka Vihorlat v letných mesiacoch, spojené s piatym ročníkom súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa. Predbežný program by mal byť následovný :

Presný termín a bližšie informácie budú včas zverejnené.

Prezident klubu : Jozef Fedorko