Výbor

Výbor KP PZ SR VV SNINA 

( zvolený výročnou schôdzou 1. 3. 2015 na obdobie 4 rokov )

/ zmenený - doplnený na VČS 5.3.2017 /

PREZIDENT :                               FEDORKO Jozef        - SNINA /prech. Tovarné/

VICEPREZIDENT :                      GOC Jozef                 - SNINA

HOSPODÁR - POKLADNÍK :      HARVANÍK Ján           - KAMENICA N/C

ČLENOVIA :                                MOCHNÁČ Ján           - HUMENNÉ

                                                    HOCKO Marián          - Humenné

                                                    FECENKO Jozef         - SVIDNÍK

                                                    MIŠKO Jozef              - STROPKOV

                                                    JANCURA Pavel           - HUMENNÉ

                                                    PORUBSKÝ  Rudolf      - BELÁ NAD CIROCHOU

REVÍZNA KOMISIA :                  MILČÍK Ján                  - HUMENNÉ

/zvolená na VČS 5.3.2017/         TATIČ Tibor                  - SNINA

                                                   NEILA Michal                - SVIDNÍK