Výbor

Výbor KP PZ SR VV SNINA 

( zvolený výročnou schôdzou 10. 3. 2019 na obdobie 4 rokov )

PREZIDENT :                               FEDORKO Jozef        - SNINA /prech. Tovarné/

VICEPREZIDENT :                      MOCHNÁČ Ján           - HUMENNÉ      

HOSPODÁR - POKLADNÍK :      HARVANÍK Ján           - KAMENICA N/C

ČLENOVIA :                                HOCKO Marián          - Humenné

                                                    FECENKO Jozef         - SVIDNÍK

                                                    MIŠKO Jozef              - STROPKOV

                                                    JANCURA Pavel           - HUMENNÉ

                                                    PORUBSKÝ  Rudolf      - BELÁ NAD CIROCHOU

                                                    MOJSEJ Štefan           - Humenné / doplnený do výboru 25. 7. 2021  na VČS /

REVÍZNA KOMISIA :                  MILČÍK Ján                  - HUMENNÉ

/zvolená na VČS 5.3.2017/         TATIČ Tibor                  - SNINA

                                                   NEILA Michal                - SVIDNÍK