13. "Stretnutie pri guľáši"

17.09.2018 20:07

     Dňa 2. 9. 2018 sa za krásneho slnečného počasia zišli na Sninských rybníkoch v zariadení Vihorlat členovia nášho klubu aj so svojimi blízkymi. Tak viac ako 50 prítomných si mohlo užívať nedeľu v spoločnosti svojich priateľov a známych. O jedlo a zábavu bolo postarané. Párky, guľáš a nakoniec tlačenka chutili všetkým. Guľáš uvarili členovia klubu  Michal Paľovčík a Rudolf Porubský. Súčasťou už 13-tého stretnutia členov pri guľáši bol aj 6-tý ročník súťaže v streľbe z krátkej zbrane "O presnú mušku". Po prvýkrat s medzinárodnou účasťou, keďže sme dali možnosť súťažiť aj našim vzácnym hosťom z družobnej organizácie policajtov vo výslužbe v Sanoku. Súťažilo sa už tradične o pekné poháre, medaily a víťazi dostali aj diplomy. Prvé miesto získal JUDr. Ján Holub, druhé Jozef Janko a tretí skončil Pavel Jancura. Ani naše partnerky sa nenudili a už po štvrtý rok po sebe si zasúťažili v hode loptičkou na cieľ. Keďže počasie bolo veľmi teplé, mnohí z nás využili bazén areálu s priezračnou vodou, ktorý nám poskytol majiteľ zariadenia, človek s veľkým srdcom , náš čestný člen p. Ladislav Jurpák. Našu akciu prišiel pozdraviť aj primátor mesta Snina p. Štefan Miľovčík a chvíľu sa medzi nami zdržal aj ďalší hosť, riaditeľ OO PZ Snina p. mjr Mgr. Michal Potocký. Poľskí kolegovia prišli piati pod vedením prezidenta Okresnej organizácie policajtov vo výslužbe v Sanoku p. Mieczyslawa Sabata a nového prezidenta policajtov vo výslužbe wojvodstva Rzeszow p. Jána Ruseka /krajský prezident/. Akcia sa naozaj vydarila a prítomní sa dobré zabávali, spomínali na výkon služby, utužovali vzťahy, priateľstvá a iste niečo pozitívne urobili aj pre svoje zdravie.

    Určite nespomeniem všetkých, ktorí na akcii mali zásluhu, zapojilo sa množstvo členov aj pomocnými prácami aj sponzorskými darmi. Chcem sa však menovite poďakovať tým, ktorí mi pomáhali najviac a to Rudolf Porubský, Michal Paľovčík, Ján Harvaník, Pavel Jancura, Ján Mochnáč, JUDr. Ján Holub, Dušan Antolík, Mgr. Viera Fedorková, Anna Porubská, Agáta Paľovčíková,  Michal Neila, Ľuba Neilová, Mária Fecenková,  Jozef Goc, Pavol Megis, Mária Megisová. Ľuba Gaľová, Anna Majerníková, Eva Radová. Všetkým spomenutým aj všetkým zúčastneným ešte raz veľká vďaka.

Prezident Klubu príslušníkov PZ SR Snina

Jozef Fedorko       

—————

Späť