4. ročník súťaže v streľbe "O presnú mušku"

28.06.2016 08:37

Dňa 26. 6. 2016 výbor Klubu PPZSRVV Snina zorganizoval pre svojích členov 4. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovkového pištoľa "O presnú mušku". Akcia sa konala za krásneho slnečného počasia na Sninských rybníkoch v areáli rekreačného zariadenia Vihorlat majiteľa Ladislava Jurpáka.  Samozrejme, že tradične nechýbali na akcii ani manželky výslužilcov, ktorým bol ponuknutý pestrý program s možnosťou kúpania sa v bazéne zariadenia, súťaž v hode loptičkou do nádoby / vyhrala p. Tatičová Iveta/, spev pri ohnisku za dopropvodu harmoniky  nášho člena Michala Šurkalu a iná zábava. Pri príchode účastníkov o 12.00 hod sa títo zvítali, poniektori aj s manželkami sa predstavovali a vytvorili hneď na začiatku dobrú atmosféru. Naokolo rozvoniaval kotlíkový guľaš, ktorý už predtým začali pripravovať členovia p. Tibor Tatič s manželkou Ivetou,   Rudolf Porubský  a Viera Fedorková. Klobúk dole pred umením Tibora Tatiča, ktorý už pravidelne na tieto akcie prispieva sponzorsky a vie guľáš tak chutne pripraviť ako málo kto.  Po podaní guľášu následovala samotná súťaž v streľbe, ktorej  sa zúčastnilo 16  strelcov, členov klubu. Za prísneho dozoru rozhodcov Pavla Jancuru, Jozerfa Petríka a Štefana Mojseja prvé miesto obsadil p. Jozef Fedorko, druhý skončil p. Pavol Černega a tretí Tibor Tatič. Víťazi si odniesli domov cenné trofeje - poháre s nápismi, medaily a diplomy. Na akciu boli prizvaní aj naši partneri z družobnej organizácie policajných výslužilcov v Sanoku pod vedením p. Viktora Kowala predsedu výslužilcov vojvodstva Rzesow, jeho zástupcu Richarda Tyczynského s družkou p. Martou a  p. Mieczyslawa Sabata,  predsedu krúžku policajných výslužilcov v Sanoku. S menovanými bol v saloniku zariadenia Vihorlat oficiálne podpísaný dodatok ku zmluve o spolupráci medzi našimi organizaciami. Zúčastnení sa dobré zabávali, väčšina využila možnosť kúpania. Vymieňali si informácie, nadviazali sa nové priateľstva.

    Veľká vďaka za túto krásnu akciu patrí hlavne členom výboru p. Porubskému, Harvanikovi a Jancurovi pod vedením prezidenta klubu p. Jozefa Fedorka, ktorí všetko pripravili. Veľká vďaka kuchárom pod vedením Tibora Tatiča, majiteľovi zariadenia , nášmu čestnému členovi p. Ladislavovi Jurpákovi za poskytnutie areálu a bazénu, členovi Jánovi Holubovi a Jánovi Harvaníkovi  za sponzorovanie chleba, Ing. Jozefi Holotovi za zapožičanie vzduchovej pištole,  ako aj všetkým 46 účastníkom tohoto podujatia. Veríme, že táto pekná tradícia bude pokračovať aj v ďalšom období.

—————

Späť