Info k výletu

06.06.2018 20:59

     Avizovaný dvojdňový výlet pre našich členov a ich blízkych, ktorý sme si  naplánovali a schválili na členskej schôdzi je už realitou. Na dni 1.-2. 8. 2018 už máme rezervovaný autobus, aj zabezpečený nocľah v Starej Ľubovni. Predpokladaná trasa bude zo Sniny cez Humenné, Tovarné,  Stropkov, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Červený Kláštor. Počas výletu plánujeme navštíviť Ľubovniansky hrad a priľahlý skanzen, kúpele Vyšné Ružbachy s možnosťou kúpania sa a využitia welnesu, Červený kláštor, trhy v Poľsku a záujemcovia aj splavovanie rieky Dunajec plťami a iné atrakcie. Večer možnosť opekania v objekte, kde budeme ubytovaní.

     Predbežný poplatok za výlet je :  každý člen klubu s jedným blízkym  /manželka, manžel, syn..../ - po 20.-€ na osobu

                                                          každá ďalšia osoba navyše - nečlen po 30.-€

V tejto cene je zahrnuté : cestovné, ubytovanie-nocľah, raňajky, občerstvenie v autobuse a poistenie.

Záujemcovia o výlet sa už môžu hlásiť u prezidenta klubu p. Fedorka, alebo u členov výboru p. Porubského a p. Harvaníka.

Zároveň pri záväznom nahlásení je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, dáta narodenia a čísla OP osôb. Výbor klubu  na svojom zasadnutí rozhodol, že každý nahlásený účastník zaplatí vopred zálohu 10.-€ na osobu, ako náklady na cestovné. Nahlásiť  osoby a zaplatiť zálohu 10.- € je potrebné  do 30. 6. 2018 osobne, alebo poštovou poukážkou. Doplatok účastníci zaplatia najneskôr pri nastúpení do autobusu v deň odchodu.               

Prezident klubu : Jozef Fedorko

—————

Späť