VČS 2018

15.03.2018 12:42

Dňa 11. 3. 2018 sa uskutočnila VČS  klubu v priestoroch jedálne "U poľovníka" v Humennom. Na schôdzi sa stretlo 66 členov klubu, ktorí bilancovali rok 2017 a oboznamili sa s hospodárením klubu. Taktiež schválili plán činnosti a rozpočet klubu na r. 2018. Pozvanie na schôdzu prijali aj vzácni hostia p. Hristo Gluškov - prezident APVV, Dušan Zaremba - prezident klubu policajtov vo výslužbe Vranov n/T a mjr. Mgr. Michal Potocký, riaditeľ OO PZ Snina a vedúci úradovne IPA v Snine. Priebeh schôdze bol pokojní, niektorí kolegovia sa stretli po dlhej dobe a po schôdzi pri chutnom obede si mali čo povedať.  Prajem všetkým, aby sme sa o rok takto znovu stretli.

Prezident klubu : Jozef Fedorko

 

—————

Späť