VČS klubu 2018

15.03.2018 08:05

Dňa 11. 3. 2018 sa uskutočnila VČS Klubu príslušníkov PZ SR VV Snina. Schôdza sa konala v priestoroch jedálne "U poľovníka" v Humennom. Zúčastnilo sa na nej 66 členov a traja vzácni hostia. Pozvanie prijali prezident APVV Bratislava p. JUDr. Hristo Gluškov, prezident klubu policajtov vo výslužbe Vranov n/T p. Dušan Zaremba a riaditeľ OO PZ Snina a zároveň vedúci územnej úradovne Snina IPA p. mjr. Mgr. Michal Potocký. Schôdza sa nisla v priateľskom duchu, členovia si uctili minútou ticha už nebohých kolegov  Mgr. Jána Plaskoňa a JUDr. Andreja Kosta. Vypočuli si správu o činnosti klubu a správu o hospodarení za r. 2017 a naplanovali a schváli činnosť klubu na r. 2018. Po oficiálnej časti  si mali možnosť prítomní vychutnať chutný obed a zabaviť sa. /viď foto/

Prezident klubu: Jozef Fedorko

—————

Späť