Vydarená akcia na Lysej Hore

27.05.2018 07:28

     Tak predsa to vyšlo. Už zopár rokov mi navrhoval prezident Klubu policajtov vo výslužbe Vranov n/T p. Dušan Zaremba, že by bolo treba urobiť spoločnú akciu medzi našimi členmi. Toto navrhol aj ako hosť vo svojom vystúpení na našej členskej schôdzi tohto roku. Tak sme túto akciu odobrili a nič nebránilo tomu, aby sme sa v mesiaci apríl nestretli na Lysej hore dohodnúť čas a podmienky tejto akcie  s majiteľkou rekreačného strediska Lysá Hora vo Vyšnom Kazimíri. Za náš klub sa jednania zúčastnili prezident klubu Jozef Fedorko, hospodár Ján Harvaník a člen výboru Rudolf Porubský. Dohodol sa termín 26. 5. 2018.

     Tak včera sa naši členovia s partnerkami za krásneho, až letného slnečného počasia stretli v peknom areáli Lysej Hory, aby sa zabavili, navzájom sa spoznávali a v neposlednom rade utužovali svoje fyzické a duševné zdravie. Mali sme k dispozícii priestory pod štyrmi altánkami s kapacitou cca 90-95 osôb.  Zraz bol o 09.30 hod a po príchode všetkých prítomných privítali prezidenti klubov. Za  organizáciu Vranov n/T p. Dušan Zaremba a za Sninu  p. Jozef Fedorko, ktorý zároveň informoval o programe a aktivitách v priebehu dňa. Potom boli prítomným podávané párky a  nasledovali zápolenia členov v futbalovej disciplíne " vedenie lopty ", kde sa proti sebe formou štafety postavili štvorčlenné družstvá. Zvíťazili vyslúžilci  z Vranova. Nasledovala disciplína pre ženy a to hod loptičkou do nádoby. Prvé miesto obsadila p.  Fedorková, druhá skončila p. Malíková, tretia p. Kostelníková a štvrtá p. Gocová. Potom nasledovala disciplína preťahovanie lanom, kde však za Vranov sa nenašli "siláci-muži", a nevedeli proti nám postaviť družstvo. Nakoniec  postavili družstvo 9 žien, a tak aj za Sninu nastúpili ženy. Naše ženy boli húževnatejšie a  po ťažkom boji nakoniec za obrovského povzbudzovania partnerov zvíťazili. Nad regulárnosťou súťaže dohľadal hlavný rozhodca Ján Harvaník. Víťazi dostali drobné ceny. Túto našu akciu navštívila aj redaktorka z rádia Regína pani Lívia Godová, ktorá s niektorými prítomnými urobila reportáž. Táto bude odvysielaná v Slovenskom rozhlase Regína 28. 5. 2018 v skorých ranných hodinách.

Po takej aktivite každému veľmi chutil  kotlíkový guľáš, ktorý pripravili za pomoci našich členov a členiek "kuchári" z Vranovského klubu.

Prítomní sa potom ešte do neskorého odpoludnia zabávali, vymieňali si skúsenosti, zaspomínali na staré časy ich služby. Veselá vrava a aj spev sa ozýval do okolia. Za organizáciu Snina bolo prítomných 39 osôb zastúpených  z okresov Snina, Humenné, Stropkov, Vranov n/T a Svidník.   Za klub Vranov n/T bolo prítomných 36 osôb.

     Poďakovanie za akciu patrí hlavne prezidentovi klubu Vranov n/T p. Dušanovi Zarembovi, jeho pokladníkovi p. Malíkovi a na strane Klubu Snina prezidentovi klubu Jozefovi Fedorkovi, hospodárovi Jánovi Harvaníkovi a Rudolfovi Porubskému. Okrem menovaných aj všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy akcie.

—————

Späť