Výlet do Nyregy házy

24.08.2016 20:20

Dňa 23. 8. 2016 sa členovia nášho klubu spolu s rodinnými príslušníkmi zúčastnili celodenného výletu do Nyíregyházy v Maďarsku. Výlet sa uskutočnil luxusným 50 miestnym autobusom, ktorý nám poskytol majiteľ p. František Merga zo Sniny. Celkom sa ho zúčastnilo 48 osôb, z toho 13 členov klubu. Skupinka 10 výletníkov navštívila v Nyíregyháza  veľkú a krásnu ZOO a ostatní dali prednosť kúpaniu na kúpaliskách a bazénoch s termálnou vodou a rôznymi druhmi atrakcií. Vyslúžilci a ich príbuzní sa zabávali, užívali si a utúžovali dobré vzťahy. Cestou domov sme sa zastavili vo vinotéke, kde si jednotlivci zakúpili tokajské víno. Na hranici sme ešte navštívili maďarský OD TESCO. Za zorganizovanie a zdarný priebeh výletu patrí vďaka prezidentovi klubu p. Fedorkovi, členom výboru p. Harvanikovi a p. Porubskému. Samozrejme poďakovanie patrí aj vodičovi p. Hakošovi za bezpečnú jazdu a všetkým účastníkom za dochvíľnosť a vytvorenie dobrej nálady.       

—————

Späť