Výlet do Sanoku

26.07.2017 21:18

       V dňoch 22.-23. júla 2017 sa členovia našej organizácie zúčastnili na výlete v poľskom Sanoku. Ráno o 06.30 hod. bol pristavený autobus z firmy MOTOCENTRUM Snina pred OD LIDL. Postupne cestou nastupovali členovia klubu a ich rodinní príslušníci po trase Humenné, Tovarné, Stropkov, Svidník. Po príchode do Sanoku nás čakal predseda družobnej organizácie Krúžku policajtov vo výslužbe Sanok pán Mieczyslaw Sabat. Tento nás sprevádzal po skanzene v Sanoku. Mohli sme tam obdivovať architektúru z oblasti Sanoku spred viac ako sto rokov, pekné domčeky, chrámy, dokonca celé námestie z predajňami tak, ako vyzeralo a fungovalo pred sto rokmi. Pokochali sme sa vystavenými vzácnymi ikonami, z ktorých niektoré pochádzajú ešte zo 14-tého storočia. Okrem iných zaujímavých exponátov sme mali možnosť vidieť 700 tonový medený zvon, ktorý nikdy nezvonil. Tento totiž nemá srdce a bol do Poľska privezený z Paríža z firmy, ktorá celé stáročia odlieva zvony, ako reklama. Zaujímavá je jeho história, lebo ho pred vojnou obyvatelia zakopali do zeme, aby ho uchránili. Po vojne sa vedelo, že je niekde zakopaný, avšak ľudia, ktorí ho do zeme dali už nežili, a tak ho nevedeli nájsť Až po niekoľkých desiatkach rokov v r. 2008 ho našli s detektorom kovov.

     Po prehliadke skanzenu sme išli do penziónu, kde sme sa naobedovali a ubytovali. Po obede bolo voľno, a tak časť výletníkov išla do mesta. Večer nám naši priatelia z Poľska pripravili výbornú zábavu za doprovodu živej hudby. Podávali nám počas celého večera chutné jedlá a nápoje a všetci sme sa výborne zabávali. Nechýbali tance, veselá vrava, smiech a spev. Našim hostiteľom sme podarovali čestné uznania,  a plakety za spoluprácu, ako aj prezenty a propagačné materiály z miest Snina a Humenné. Hlavnému organizátorovi Mietekovi Sabatovi sme darovali ďakovný list a  na pamiatku vyrezávanú sošku rybára od nášho člena, šikovného rezbára  Dušana Antolíka zo Sniny.

     Na druhý deň, v nedeľu, sme po raňajkách išli autobusom na Solinskú priehradu. Najprv sme sa zastavili v Mieczkovciach, kde sme mohli obdivovať zaujímavú expozitúru dejín kresťanstva. Po tom sme si išli prezrieť  expozitúru miniatúrnych drevených kostolíkov zo širokého okolia Sanoku, ako aj spoza hraníc zo Slovenska a Ukrajiny. Potom sme sa previezli na Solinskú priehradu, kde sme nastúpili na výletnú loď a plavili sme sa skoro hodinu po veľkej Solinskej priehrade. Videli sme obrovskú betónovú hrádzu, ako aj mnoho vyhliadkových lodi a jácht.

     Cestou domov sme sa zastavili na obed .Potom sme príjemne unavení a  plní pekných zážitkov cestovali domov. Výletu sa zúčastnilo  spolu 43 osôb. Poďakovanie za nádherný výlet patrí predovšetkým prezidentovi klubu Jozefovi Fedorkovi, ktorý celú akciu zorganizoval a  na jej priebeh dohliadal. Pri organizácii pomáhali aj Rudolf Porubský, Vasiľ Goc, Ján Harvanik a na poľskej strane najmä Mieczyslaw Sabat. Poďakovať chceme aj MsÚ Snina za finančnú dotáciu  a reklamné predmety ako aj  MsÚ Humenné. Ďakujeme aj majiteľovi firmy MOTOCENTRUM p. Františkovi Mergovi zo Sniny za poskytnutie autobusu a  nášmu rezbárovi Dušanovi Antolíkovi. .

     Veríme, že aj v budúcnosti sa nám podarí ešte podobnú akciu zorganizovať.   

Prezident klubu: Jozef Fedorko     

—————

Späť