Výročná členská schôdza

14.01.2016 08:47

 

 Z M E N A  !!!

Všetkým členom klubu !

   Výbor Klubu príslušníkov policajného zboru SR vo výslužbe so sídlom v Snine oznamuje svojím členom, že z dôvodu 10-tého výročia vzniku našej organizácie sa rozhodol pripraviť slávnostnú schôdzu spojenú so zábavou a tak presúva termín výročnej členskej schôdze na 16. apríl 2016. Bližšie informácie dostanete v krátkej dobe.

Prezident klubu : Jozef Fedorko

—————

Späť