Zábava "ANDRZEJKY" v Poľskom Sanoku

28.11.2016 08:55

     Na základe pozvania od kolegov z družobnej organizácie policajtov vo výslužbe v Sanoku sa dňa 26.11.2016 mohlo 7 našich členov s manželkami zúčastniť tanečnej zábavy v penzione Kmicic. Spolu s nami sa na akcii zúčastnili aj členovia IPA Snina, spolu 26 osôb. Účastnícky poplatok, cestovné náklady, ako aj pozornosť v podobe upomienkového daru pre predsedu Kružku výsluhových dôchodcov v Sanoku p. Mieczyslawa Sabata si členovia hradili z vlastných prostriedkov. Začiatok akcie bol o 17.00 hod. Kolegovia z Poľska nas vrelo privítali a ubytovali priamo v objekte kde sa konala aj tanečná zábava. Hneď na začiatku ocenili pamätnými medailami za spoluprácu a dobre vzťahy funkcionárov predstavenstva Základne IPA v Snine a Klubu policajtov vo výslužbe Snina. Potom sa rozbehla neviazaná zábava za doprovodu živej hudby a tanečný parket bol zaplnený pármi. Program, zábavu, stravu a občestvenie organizátori zabezpečili na vysokej úrovni. V neskorých nočných hodinách sme sa pomaly vytratili na izby k odpočinku. Po raňajkach bol pre nas pripravený program v podobe návštevy veľkého skanzénu v Sanoku, kde však vzhľadom k chladnému a dáždivému počasiu tento bol zrušený a tak sme sa pobrali plný pekných zážitkov domov na Slovensko. Škoda, že sa tejto vydarenej akcie nemohli zpúčastniť viaceri členovia našej organizácie, ale boli sme obmedzení počtom miest, ktorý nam poľská strana ponúkla, takže šli títo zaujemcovia, ktorí sa prví nahlásili.          

—————

Späť